12 آذر 1402

17:38

جستجوی پیشرفته محصولات

این بخش از جستجوی محصولات که به صورت هوشمند طراحی گردیده ، با توجه به داده های وارد شده توسط شما عزیزان ، محصولات پیشنهادی با در نظر گرفتن نیاز شما به نمایش می گذارد تا از این تنوع بالای محصولات شما بتوانید محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فیلتر ها

بعد از تغییر فیلتر ها محصولات مورد نظر بصورت خودکار لیست می شوند

طول

فیلتر خطای اندازه گیری طول - slider
mm80mm500

عرض

فیلتر خطای اندازه گیری عرض - slider
mm15mm450

ارتفاع

فیلتر خطای اندازه گیری ارتفاع - slider
mm30mm260

مشخصه فنی

فیلتر مواد تشکیل دهنده

کلاس حفاظتی

فیلتر کلاس حفاظتی

مشخصه فنی

فیلتر مشخصه فنی

دسته بندی مواد

فیلتر مواد تشکیل دهنده

کلاس حفاظتی

فیلتر کلاس حفاظتی

مشخصه فنی

فیلتر مشخصه فنی

طول (L)

فیلتر خطای اندازه گیری طول - slider
mm80mm500

عرض (W)

فیلتر خطای اندازه گیری عرض - slider
mm15mm450

ارتفاع (H)

فیلتر خطای اندازه گیری ارتفاع - slider
mm30mm260

درحال بارگذاری

 mm 

90

x200x

165

 :size

344,000 تومان

ناموجود mm 

90

x200x

200

 :size

397,000 تومان

ناموجود mm 

90

x200x

165

 :size

344,000 تومان

ناموجود mm 

90

x200x

200

 :size

397,000 تومان

ناموجود mm 

90

x200x

230

 :size

تومان

ناموجود mm 

90

x200x

250

 :size

تومان

ناموجود mm 

110

x230x

250

 :size

505,000 تومان

ناموجود mm 

110

x230x

200

 :size

418,000 تومان

ناموجود mm 

110

x230x

250

 :size

505,000 تومان

ناموجود mm 

110

x230x

290

 :size

تومان

ناموجود mm 

110

x230x

350

 :size

تومان

ناموجود mm 

150

x300x

250

 :size

608,000 تومان

ناموجود mm 

150

x300x

300

 :size

679,000 تومان

ناموجود mm 

150

x300x

250

 :size

608,000 تومان

ناموجود mm 

150

x300x

300

 :size

679,000 تومان

ناموجود mm 

150

x300x

350

 :size

تومان

ناموجود969

محصول

مجموع تمام محصولات موجود