29 اردیبهشت 1403

8:14

BMD - A

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

19

x50x

80

 :size

48,000 تومان

652 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

48,000 تومان

537 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

48,000 تومان

739 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

48,000 تومان

860 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

48,000 تومان

773 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

48,000 تومان

602 عدد در انبار


 mm 

35

x55x

95

 :size

64,000 تومان

966 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

64,000 تومان

645 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

64,000 تومان

588 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

64,000 تومان

536 عدد در انبار


 mm 

36

x55x

95

 :size

64,000 تومان

615 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

64,000 تومان

647 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

80,000 تومان

338 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

80,000 تومان

420 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

80,000 تومان

1557 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

80,000 تومان

804 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود