12 آذر 1402

18:34

جستجوی پیشرفته محصولات

این بخش از جستجوی محصولات که به صورت هوشمند طراحی گردیده ، با توجه به داده های وارد شده توسط شما عزیزان ، محصولات پیشنهادی با در نظر گرفتن نیاز شما به نمایش می گذارد تا از این تنوع بالای محصولات شما بتوانید محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فیلتر ها

بعد از تغییر فیلتر ها محصولات مورد نظر بصورت خودکار لیست می شوند

طول

فیلتر خطای اندازه گیری طول - slider
mm47mm155

عرض

فیلتر خطای اندازه گیری عرض - slider
mm37mm85

ارتفاع

فیلتر خطای اندازه گیری ارتفاع - slider
mm15mm45

مشخصه فنی

فیلتر مواد تشکیل دهنده

کلاس حفاظتی

فیلتر کلاس حفاظتی

مشخصه فنی

فیلتر مشخصه فنی

دسته بندی مواد

فیلتر مواد تشکیل دهنده

کلاس حفاظتی

فیلتر کلاس حفاظتی

مشخصه فنی

فیلتر مشخصه فنی

طول (L)

فیلتر خطای اندازه گیری طول - slider
mm47mm155

عرض (W)

فیلتر خطای اندازه گیری عرض - slider
mm37mm85

ارتفاع (H)

فیلتر خطای اندازه گیری ارتفاع - slider
mm15mm45

درحال بارگذاری

 mm 

19

x50x

80

 :size

37,000 تومان

676 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

37,000 تومان

300 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

37,000 تومان

49 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

37,000 تومان

737 عدد در انبار


 mm 

19

x50x

80

 :size

37,000 تومان

ناموجود mm 

19

x50x

80

 :size

37,000 تومان

609 عدد در انبار


 mm 

35

x55x

95

 :size

50,000 تومان

976 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

50,000 تومان

696 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

50,000 تومان

618 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

50,000 تومان

157 عدد در انبار


 mm 

36

x55x

95

 :size

50,000 تومان

54 عدد در انبار


 mm 

23

x55x

95

 :size

50,000 تومان

780 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

59,000 تومان

470 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

59,000 تومان

213 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

59,000 تومان

1586 عدد در انبار


 mm 

28

x65x

110

 :size

59,000 تومان

519 عدد در انبار


969

محصول

مجموع تمام محصولات موجود