29 اردیبهشت 1403

8:17

BMD - B

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

15

x36x

36

 :size

23,000 تومان

1436 عدد در انبار


 mm 

15

x36x

36

 :size

23,000 تومان

632 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

36

 :size

23,000 تومان

1001 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

36

 :size

23,000 تومان

480 عدد در انبار


 mm 

15

x41x

41

 :size

26,000 تومان

1313 عدد در انبار


 mm 

15

x41x

41

 :size

26,000 تومان

1132 عدد در انبار


 mm 

20

x41x

41

 :size

26,000 تومان

1883 عدد در انبار


 mm 

20

x41x

41

 :size

26,000 تومان

1359 عدد در انبار


 mm 

15

x36x

51

 :size

28,000 تومان

1522 عدد در انبار


 mm 

15

x36x

51

 :size

28,000 تومان

899 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

51

 :size

28,000 تومان

1496 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

51

 :size

28,000 تومان

583 عدد در انبار


 mm 

15

x51x

51

 :size

29,000 تومان

1580 عدد در انبار


 mm 

15

x51x

51

 :size

29,000 تومان

1606 عدد در انبار


 mm 

20

x51x

51

 :size

29,000 تومان

830 عدد در انبار


 mm 

20

x51x

51

 :size

29,000 تومان

2194 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود