12 آذر 1402

18:44

جستجوی پیشرفته محصولات

این بخش از جستجوی محصولات که به صورت هوشمند طراحی گردیده ، با توجه به داده های وارد شده توسط شما عزیزان ، محصولات پیشنهادی با در نظر گرفتن نیاز شما به نمایش می گذارد تا از این تنوع بالای محصولات شما بتوانید محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فیلتر ها

بعد از تغییر فیلتر ها محصولات مورد نظر بصورت خودکار لیست می شوند

طول

فیلتر خطای اندازه گیری طول - slider
mm36mm81

عرض

فیلتر خطای اندازه گیری عرض - slider
mm36mm139

ارتفاع

فیلتر خطای اندازه گیری ارتفاع - slider
mm15mm28

مشخصه فنی

فیلتر مواد تشکیل دهنده

کلاس حفاظتی

فیلتر کلاس حفاظتی

مشخصه فنی

فیلتر مشخصه فنی

دسته بندی مواد

فیلتر مواد تشکیل دهنده

کلاس حفاظتی

فیلتر کلاس حفاظتی

مشخصه فنی

فیلتر مشخصه فنی

طول (L)

فیلتر خطای اندازه گیری طول - slider
mm36mm81

عرض (W)

فیلتر خطای اندازه گیری عرض - slider
mm36mm139

ارتفاع (H)

فیلتر خطای اندازه گیری ارتفاع - slider
mm15mm28

درحال بارگذاری

 mm 

15

x36x

36

 :size

16,000 تومان

919 عدد در انبار


 mm 

15

x36x

36

 :size

16,000 تومان

655 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

36

 :size

16,000 تومان

599 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

36

 :size

16,000 تومان

ناموجود mm 

15

x41x

41

 :size

19,000 تومان

1125 عدد در انبار


 mm 

15

x41x

41

 :size

19,000 تومان

490 عدد در انبار


 mm 

20

x41x

41

 :size

19,000 تومان

1850 عدد در انبار


 mm 

20

x41x

41

 :size

19,000 تومان

1500 عدد در انبار


 mm 

15

x36x

51

 :size

19,000 تومان

1504 عدد در انبار


 mm 

15

x36x

51

 :size

19,000 تومان

ناموجود mm 

20

x36x

51

 :size

19,000 تومان

1543 عدد در انبار


 mm 

20

x36x

51

 :size

19,000 تومان

471 عدد در انبار


 mm 

15

x51x

51

 :size

20,000 تومان

1435 عدد در انبار


 mm 

15

x51x

51

 :size

20,000 تومان

1165 عدد در انبار


 mm 

20

x51x

51

 :size

20,000 تومان

637 عدد در انبار


 mm 

20

x51x

51

 :size

20,000 تومان

ناموجود969

محصول

مجموع تمام محصولات موجود