1 خرداد 1403

23:22

BRT SERIES

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

60

x87x

36

 :size

224,000 تومان

630 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

36

 :size

224,000 تومان

590 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

53

 :size

253,000 تومان

412 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

53

 :size

253,000 تومان

960 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

72

 :size

298,000 تومان

706 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

72

 :size

298,000 تومان

614 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

106

 :size

352,000 تومان

615 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

106

 :size

352,000 تومان

958 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

158

 :size

432,000 تومان

952 عدد در انبار


 mm 

60

x87x

158

 :size

432,000 تومان

836 عدد در انبار


 mm 

40

x90x

115

 :size

288,000 تومان

463 عدد در انبار


 mm 

40

x90x

145

 :size

319,000 تومان

687 عدد در انبار


 mm 

57

x139x

174

 :size

719,000 تومان

36 عدد در انبار


 mm 

75

x112x

108

 :size

495,000 تومان

315 عدد در انبار


 mm 

56

x112x

108

 :size

495,000 تومان

50 عدد در انبار


 mm 

62

x112x

108

 :size

479,000 تومان

241 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود