2 خرداد 1403

0:59

BDA - B

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

48

x120x

80

 :size

249,000 تومان

20 عدد در انبار


 mm 

60

x140x

90

 :size

321,000 تومان

7 عدد در انبار


 mm 

80

x160x

100

 :size

434,000 تومان

4 عدد در انبار


 mm 

100

x180x

120

 :size

587,000 تومان

20 عدد در انبار


 mm 

110

x230x

140

 :size

707,000 تومان

13 عدد در انبار


 mm 

120

x280x

160

 :size

821,000 تومان

15 عدد در انبار


 mm 

45

x170x

150

 :size

473,000 تومان

21 عدد در انبار


 mm 

70

x170x

150

 :size

540,000 تومان

17 عدد در انبار


 mm 

50

x200x

200

 :size

574,000 تومان

18 عدد در انبار


 mm 

80

x200x

200

 :size

699,000 تومان

1 عدد در انبار


 mm 

50

x260x

200

 :size

721,000 تومان

2 عدد در انبار


 mm 

80

x260x

200

 :size

738,000 تومان

12 عدد در انبار


 mm 

50

x240x

240

 :size

663,000 تومان

12 عدد در انبار


 mm 

80

x240x

240

 :size

817,000 تومان

14 عدد در انبار


 mm 

50

x260x

280

 :size

793,000 تومان

4 عدد در انبار


 mm 

80

x260x

280

 :size

923,000 تومان

1 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود