2 خرداد 1403

0:51

BMC - A

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

185 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

400 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

144 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

293 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

664 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

122 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

439 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

380 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

417 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

64,000 تومان

170 عدد در انبار


 mm 

58

x134x

238

 :size

1,485,000 تومان

38 عدد در انبار


 mm 

58

x134x

238

 :size

1,485,000 تومان

111 عدد در انبار


 mm 

58

x134x

238

 :size

1,485,000 تومان

81 عدد در انبار


 mm 

36

x108x

152

 :size

230,000 تومان

211 عدد در انبار


 mm 

36

x108x

152

 :size

230,000 تومان

167 عدد در انبار


 mm 

101

x220x

118

 :size

719,000 تومان

404 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود