25 خرداد 1403

14:51

BDC - 300

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

77

x114x

156

 :size

256,000 تومان

531 عدد در انبار


 mm 

77

x114x

156

 :size

256,000 تومان

337 عدد در انبار


 mm 

77

x114x

156

 :size

256,000 تومان

464 عدد در انبار


 mm 

77

x114x

156

 :size

256,000 تومان

293 عدد در انبار


 mm 

60

x145x

200

 :size

399,000 تومان

348 عدد در انبار


 mm 

60

x145x

200

 :size

399,000 تومان

286 عدد در انبار


 mm 

59

x144x

218

 :size

607,000 تومان

90 عدد در انبار


 mm 

70

x145x

200

 :size

384,000 تومان

479 عدد در انبار


 mm 

35

x140x

121

 :size

224,000 تومان

525 عدد در انبار


 mm 

35

x140x

121

 :size

205,000 تومان

160 عدد در انبار


 mm 

35

x140x

121

 :size

205,000 تومان

449 عدد در انبار


 mm 

97

x204x

275

 :size

607,000 تومان

520 عدد در انبار


 mm 

54

x152x

108

 :size

224,000 تومان

206 عدد در انبار


 mm 

54

x152x

108

 :size

224,000 تومان

2 عدد در انبار


 mm 

54

x152x

108

 :size

224,000 تومان

300 عدد در انبار


 mm 

54

x152x

108

 :size

224,000 تومان

276 عدد در انبار


910

محصول

مجموع تمام محصولات موجود