29 اردیبهشت 1403

7:14

BWP - 105

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

75

x143x

204

 :size

695,000 تومان

84 عدد در انبار


 mm 

55

x120x

120

 :size

384,000 تومان

84 عدد در انبار


 mm 

55

x120x

120

 :size

432,000 تومان

12 عدد در انبار


 mm 

45

x94x

161.5

 :size

384,000 تومان

299 عدد در انبار


 mm 

45

x94x

161.5

 :size

432,000 تومان

13 عدد در انبار


 mm 

60

x94x

162

 :size

416,000 تومان

264 عدد در انبار


 mm 

60

x94x

162

 :size

488,000 تومان

24 عدد در انبار


 mm 

75

x143x

204

 :size

624,000 تومان

88 عدد در انبار


 mm 

61

x120x

120

 :size

399,000 تومان

84 عدد در انبار


 mm 

61

x120x

120

 :size

472,000 تومان

26 عدد در انبار


 mm 

51

x94x

161.5

 :size

399,000 تومان

36 عدد در انبار


 mm 

51

x94x

161.5

 :size

472,000 تومان

100 عدد در انبار


 mm 

66

x94x

162

 :size

432,000 تومان

73 عدد در انبار


 mm 

66

x94x

162

 :size

504,000 تومان

75 عدد در انبار


 mm 

52

x70x

102

 :size

224,000 تومان

100 عدد در انبار


 mm 

52

x70x

102

 :size

272,000 تومان

ناموجود978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود