31 فروردین 1403

13:50

کیس های قابل حمل

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

130

x249x

341

 :size

3,920,000 تومان

ناموجود mm 

130

x249x

341

 :size

3,920,000 تومان

ناموجود mm 

130

x249x

341

 :size

3,920,000 تومان

ناموجود mm 

180

x249x

341

 :size

4,188,000 تومان

ناموجود mm 

180

x249x

341

 :size

4,188,000 تومان

ناموجود mm 

180

x249x

341

 :size

4,188,000 تومان

ناموجود mm 

172

x433x

1215

 :size

15,130,000 تومان

3 عدد در انبار


 mm 

172

x433x

1215

 :size

15,130,000 تومان

ناموجود mm 

176

x433x

1408

 :size

18,505,000 تومان

8 عدد در انبار


 mm 

176

x433x

1408

 :size

18,505,000 تومان

ناموجود mm 

80

x193x

353

 :size

1,465,000 تومان

ناموجود mm 

80

x193x

353

 :size

1,465,000 تومان

ناموجود mm 

108

x196x

353

 :size

1,915,000 تومان

ناموجود mm 

108

x196x

353

 :size

1,915,000 تومان

ناموجود mm 

116

x323x

428

 :size

4,480,000 تومان

ناموجود mm 

176

x323x

438

 :size

5,215,000 تومان

ناموجود978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود