2 خرداد 1403

5:31

BDH SERIES

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

36

x75x

105

 :size

128,000 تومان

484 عدد در انبار


 mm 

36

x75x

105

 :size

128,000 تومان

759 عدد در انبار


 mm 

45

x90x

135

 :size

157,000 تومان

488 عدد در انبار


 mm 

45

x90x

135

 :size

157,000 تومان

40 عدد در انبار


 mm 

50

x100x

164

 :size

192,000 تومان

90 عدد در انبار


 mm 

50

x100x

164

 :size

192,000 تومان

ناموجود mm 

36

x75x

105

 :size

128,000 تومان

11 عدد در انبار


 mm 

36

x75x

105

 :size

128,000 تومان

270 عدد در انبار


 mm 

45

x90x

135

 :size

157,000 تومان

262 عدد در انبار


 mm 

45

x90x

135

 :size

157,000 تومان

298 عدد در انبار


 mm 

50

x100x

164

 :size

192,000 تومان

244 عدد در انبار


 mm 

50

x100x

164

 :size

192,000 تومان

18 عدد در انبار


 mm 

60

x170x

140

 :size

467,000 تومان

81 عدد در انبار


 mm 

60

x170x

140

 :size

467,000 تومان

92 عدد در انبار


 mm 

48

x130x

160

 :size

413,000 تومان

269 عدد در انبار


 mm 

48

x130x

160

 :size

413,000 تومان

74 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود