1 اردیبهشت 1403

7:57

جعبه های قابل حمل

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

150 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

ناموجود mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

111 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

260 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

631 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

97 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

412 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

366 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

389 عدد در انبار


 mm 

15

x38.5x

72

 :size

70,000 تومان

129 عدد در انبار


 mm 

58

x134x

238

 :size

1,485,000 تومان

33 عدد در انبار


 mm 

58

x134x

238

 :size

1,485,000 تومان

118 عدد در انبار


 mm 

58

x134x

238

 :size

1,485,000 تومان

76 عدد در انبار


 mm 

30

x81x

126

 :size

230,000 تومان

386 عدد در انبار


 mm 

30

x81x

126

 :size

230,000 تومان

280 عدد در انبار


 mm 

30

x81x

126

 :size

230,000 تومان

149 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود