29 اردیبهشت 1403

7:32

جعبه های تمام فلزی (آهنی)

مجتمع بهار ، عرضه کننده انواع جعبه های پلاستیکی ، فلزی و آلومینیومی با بالاترین کیفیت های روز اروپا

درحال بارگذاری

 mm 

35

x60x

87

 :size

152,000 تومان

ناموجود mm 

35

x60x

87

 :size

152,000 تومان

2 عدد در انبار


 mm 

30

x105x

85

 :size

189,000 تومان

17 عدد در انبار


 mm 

30

x105x

85

 :size

189,000 تومان

22 عدد در انبار


 mm 

30

x105x

195

 :size

361,000 تومان

11 عدد در انبار


 mm 

30

x105x

195

 :size

361,000 تومان

24 عدد در انبار


 mm 

40

x105x

105

 :size

244,000 تومان

18 عدد در انبار


 mm 

40

x105x

105

 :size

244,000 تومان

15 عدد در انبار


 mm 

30

x135x

105

 :size

278,000 تومان

22 عدد در انبار


 mm 

30

x135x

105

 :size

278,000 تومان

15 عدد در انبار


 mm 

30

x135x

135

 :size

322,000 تومان

26 عدد در انبار


 mm 

30

x135x

135

 :size

322,000 تومان

21 عدد در انبار


 mm 

40

x165x

135

 :size

432,000 تومان

26 عدد در انبار


 mm 

40

x165x

135

 :size

432,000 تومان

23 عدد در انبار


 mm 

40

x165x

165

 :size

505,000 تومان

29 عدد در انبار


 mm 

40

x165x

165

 :size

505,000 تومان

29 عدد در انبار


978

محصول

مجموع تمام محصولات موجود